ООО "Химико-биологическое объединение при РАН "Фирма Вита"