Средства от наркотической и алкогол. зависимости ООО "НПФ Материа Медика Холдинг"